divendres, 5 d’abril de 2013

En marxa el Concurs Literari Sant Jordi 2013

BASES DEL CONCURS:

1.-Aquest Concurs va adreçat als alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior i correspon a les àrees de llengua catalana i de llengua castellana

2.- S'estableixen 8 PREMIS ; 1er premi / 2on premi per a cada modalitat i cicle:

MODALITAT Català per a Cicle Mitjà
MODALITAT Castellà per a Cicle Mitjà.

MODALITAT Català per a Cicle Superior
MODALITAT Castellà per a Cicle Superior.

3.- Cada alumne haurà de fer els dos treballs; un poema en català i una redacció en castellà. No s'admet participar només en una modalitat.

4.- El tema varia segon la modalitat:
  • Modalitat Llengua catalana: Passen els núvols
  • Modalitat Llengua castellana: Cuéntame un cuento
La redacció i el títol es faran a partir de la idea que es proposa.

5.- Les redaccions tindran un mínim de 8 línies i un màxim de 14 línies

6.- Els treballs hauran de presentar-se abans del dimecres dia 17 d'abril

7.- Cada treball haurà d'estar signat per un pseudònim, que haurà de ser el mateix per a les dues redaccions. Els/les mestres hauran de tenir constància de quin pseudònim correspon a cada alumne/a.

8.- Els treballs que estiguin bruts i amb tatxades i/o amb lletra que no s'entengui no s'acceptaran.

9.- El veredicte es farà públic durant el Certamen Literari de Sant Jordi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada